Προϊστάμενος του Ο.Α.Ε.Ε. αναγνωρίζει το Σύνταγμα ;

makoaeeΕπιτέλους και ένας προϊστάμενος αναγνωρίζει το σύνταγμα αλλά δεν μπορεί να το διαβάσει και ειδικά το άρθρο 120 που επικαλείται του λέει ότι κάθε Έλλην πολίτης αντιστέκεται με κάθε μέσο, και ένα από τα μέσα είναι η στάση πληρωμών, οπότε κύριε προϊστάμενε μετά το ανάγνωσμα περιμένω την διαγραφή των οφειλών στα άτομα που έχετε στην εν λόγο υπηρεσία σας και τυγχάνει να είστε προϊστάμενος, και πάμε μια αναλυσούλα και το λόγο που χρήζουν διαγραφή τα χρέη που λέτε ότι έχουν όσοι έχετε στην δικαιοδοσία σας μιας και επικαλείστε το σύνταγμα.