ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η συγκρότηση της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε.» αποτελεί μία από τις δράσεις της νομίμως συσταθείσας Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία: «Κίνηση Ακομμάτιστων Πολιτών Αγρινίου (κ.α.π.α.)» η οποία δεν πρόσκειται σε κανένα πολιτικό χώρο ούτε αποσκοπεί σε δημιουργία πολιτικής κίνησης.
Η Ομάδα «ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε.» διοργανώθηκε και υποστηρίζεται αποκλειστικά από τους Βνάτσιου Ελένη, και Τηγανίτα Σωτήρη που είναι και μέλη της κ.α.π.α. Η οργάνωση της Ομάδας αυτής κρίθηκε αναγκαία για την ενεργοποίηση των πολιτών σε πανελλήνιο επίπεδο για την κατά το δυνατόν καλύτερη προάσπιση των συμφερόντων των ανασφάλιστων ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε. Έχει νομική εκπροσώπηση και υποστήριξη των δρομολογούμενων εξωδίκων και δικαστικών ενεργειών που μπορεί να καλύψει όλα τα μέλη της Ομάδας.
Στόχος μας είναι η προώθηση λύσεων και δράσεων μέσω των συντονιστών που κατά περιοχή αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο υπό τις οδηγίες και την υποστήριξη της κ.α.π.α.  που έχει την ευθύνη της διοργάνωσης της πανελλήνιας Ομάδας των Ανασφάλιστων του Ο.Α.Ε.Ε. Οι συντονιστές οφείλουν να ανταποκρίνονται στους σκοπούς της Ομάδας, να σέβονται τον ακομμάτιστο χαρακτήρα αυτής και να συνεργάζονται με τους υπεύθυνους της διοργάνωσής της. Πρωτοβουλίες που ενδεχόμενα αναπτυχθούν από τους κατά τόπον συντονιστές, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Κ.Α.Π.Α., δεν υποστηρίζονται εφόσον τελούν εκτός του σκοπού της Ομάδας.
Δεδομένου ότι η Ομάδα «ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε.» έχει πανελλαδική απήχηση και ως υπεύθυνοι της δημιουργίας της Ομάδας αυτής αλλά και της εξελισσόμενης δράσης της κυρίως με νομικά μέσα, η κ.α.π.α. ενημερώνει όλα τα μέλη ανά την Ελλάδα ότι, για την καλύτερη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους για τα οποία αγωνιζόμαστε μέσω της δημιουργίας της Ομάδας, αλλά και την προστασία τους από ενδεχόμενες παραπλανητικές ή διασπαστικές κινήσεις ανάλογου ονόματος, οι ενέργειες που αποφασίζονται και υλοποιούνται από την κ.α.π.α. για λογαριασμό της Ομάδας, ανακοινώνονται αποκλειστικά στα: http://oaeevictims.blogspot.gr/,https://www.facebook.com/groups/tameioemporon/http://kapagrinioublog.blogspot.gr/https://www.facebook.com/groups/kapagriniou/http://kapagriniou.wordpress.com/, site / blogs κλπ.
Κάθε άλλη κίνηση με ίδιο ή ανάλογο ή αντίστοιχο ή παρεμφερές όνομα με την Ομάδα «ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε.» είτε κατά λέξη είτε ως πλήρη ονομασία, ουδεμία σχέση έχει με την Ομάδα που έχει διοργανώσει, υποστηρίζει και συντονίζει η κ.α.π.α.
Οι εκπρόσωποι

Βνάτσιου Ελένη
Τηγανίτας ΣωτήρηςΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε.


Αστική Εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - © Copyright all rights reserved - 13/4/2013____________________________________________Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου